Στην CLEAN EXPO διατίθενται οι παρακάτω τύποι περιπτέρων:

Α. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

Περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Βασική δομή με πλαίσια αλουμινίου & μελαμίνη, χρώματος γκρι, ύψους 2,50μ
  • Φωτισμός (1 spot / 3 τ.μ.)
  • Μοκέτα
  • 1 Γραφείο & 3 καρέκλες
  • Μετόπη με την επωνυμία
  • 1 Πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 500watt

 

Β. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΙΧΝΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ)

Δεν περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ο εκθέτης απευθύνεται σε κατασκευαστική εταιρία της επιλογής του

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις Κατεβάστε τις παρακάτω Φόρμες των εκθεσιακών συνεργατών για την ενοικίαση:

  • Επίπλων – Εξοπλισμού
  • Ηλεκτρολογικών
  • Οπτικοακουστικών 

  

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των δελτίων παραγγελίας, με σκοπό την άμεση και προγραμματισμένη εξυπηρέτησή σας στο χώρο της έκθεσης.

  

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   ΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΦΟΡΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
     

 

 

 

 

 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827

contact@mgmediaexpo.eu