Λίστα Εκθετών / Exhibitor's List

 

   

 

Stands: B7 & B7/A

 

 

  Stand: B5  

 

  Stands: B12/C13  

 

  Stand: B1/A  

 

  Stand: C14  

 

  Stand: A3  

 

  Stand: C1  

 

  Stand: B3  

 

  Stand: A7  

 

  Stand: C5  

 

  Stand: C18  

 

  Stand: C6  

 

  Stand: C7  

 

  Stand: C10  

  

  Stand: C8  

 

  Stand: C12  

 

  Stand: C9  

 

  Stand: Α17  

 

  Stand: B6  

 

  Stand: C2  

 

  Stand: B9  

 

 

Stands: A1 & B2

 

  

  Stand: C26  

 

  Stand: A9  

 

  Stand: C11/A  

 

  Stand: B13  

 

  Stand: A2  

 

  Stand: C20  

 

  Stand: B11  

   

  Stand: B10  

   

  Stand: A8  

   

  Stand: B8  

   

  Stand: B15  

    

  Stand: B14  

  

  Stand: A15  

   

  Stands: A4 & A5  

   

  Stand: B1/b  

   

  Stand: A10  

  

  Stand: C11  

  

  Stand: A11  

 

  Stand: A6  

  

  Stand: C22  

  

  Stands: B4/C3  

   

 

  Stand: C4  

 

   Stand: C24  

  

  Stand: A13  

 

 

 

 

 

 

 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827

contact@mgmediaexpo.eu